Yakiniku Sakura Cầu Giấy

Mở cửa:

11:00 - 14:30 (L.O: 14:00)

17:00 - 22:30 (L.O: 21:30)

Địa chỉ: 104 Trần Thái Tông, Hà Nội

Điện thoại:

+ 84-24-6276-8989 (Đặt bàn)

Fax: + 84-24-3944-7524

Yakiniku Sakura Cầu Giấy

 

Mở cửa:     11:00 - 14:30 (L.O: 14:00)
                  17:00 - 22:30 (L.O: 21:30)
Địa chỉ:      104 Trần Thái Tông, Cầu Giấy,
                Hà Nội
Điện thoại:  +84-24-6276-8989 (Đăt bàn)
Fax:             + 84-24-3944-7524